Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.04.2017 Zarządzenie Nr IV/50/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Brzozowej 9A/3 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Zarządzenie Nr IV/47/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Zarządzenie Nr IV/44/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawionego do wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 10.04.2017 Zarządzenie Nr IV/45/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 72/4 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2017 Zarządzenie Nr IV/5/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Akty prawne 29.03.2017 Zarządzenie Nr IV/40/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.03.2017 Zarządzenie Nr IV/39/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 22 lipca w Solcu Kujawskim dotyczących zmiany nazwy ulicy Szczegóły
Akty prawne 29.03.2017 Zarządzenie Nr IV/38/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy 22 Lipca w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 28.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej na sfinansowanie usług niezbędnych do realizacji zadań w okresie trwałości Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego – I edycja” Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2020 Szczegóły