Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024″ Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni miejskiej, położonemu w Solcu Kujawskim w obrębie ulic: 23 Stycznia i Dworcowej Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany nazwy parku w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 24.03.2017 Zarządzenie Nr IV/36/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowani ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły