Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 24.03.2017 Zarządzenie Nr IV/36/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowani ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 24.03.2017 Zarządzenie Nr IV/35/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowani ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Szczegóły
Akty prawne 24.03.2017 Zarządzenie Nr IV/34/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym Szczegóły
Akty prawne 24.03.2017 Zarządzenie Nr IV/32/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Prowadzenie monitoringu środowiskowego oraz sprawowanie funkcji eksperta do spraw remediacji zanieczyszczeń wód podziemnych w partnerskim Projekcie międzynarodowym ReSites wraz z opracowaniem metody ich unieszkodliwienia” Szczegóły
Akty prawne 17.03.2017 Zarządzenie Nr IV/25/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/28/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/27/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/26/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Szczegóły