Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/29/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/4/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Miasta i Gminy Solec Kujawski w2017 r.” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 Zarządzenie Nr IV/24/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. Hanki Sawickiej 8A, 8B, 8C w Solcu Kujawskim, dotyczących zmiany nazwy ulicy Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 Zarządzenie Nr IV/23/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. Hanki Sawickiej 8A, 8B, 8C w Solcu Kujawskim, dotyczących zmiany nazwy ulicy Szczegóły
Akty prawne 02.03.2017 Zarządzenie Nr IV/22/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.03.2017 Zarządzenie Nr IV/21/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 01.03.2017 Zarządzenie Nr IV/19/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.03.2017 Zarządzenie Nr IV/18/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły