Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.02.2017 Zarządzenie Nr IV/16/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w uzupełniającym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 09.02.2017 Zarządzenie Nr IV/194/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 Zarządzenie Nr IV/15/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia akcji informacyjnej w zakresie przestrzegania zasad ochrony przed rozprzestrzenianiem się zjadliwej grypy ptasiej (HPAI) Szczegóły
Akty prawne 06.02.2017 Zarządzenie Nr IV/14/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 06.02.2017 Zarządzenie Nr IV/13/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 01.02.2017 Zarządzenie Nr IV/183/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 Zarządzenie Nr IV/11/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w uzupełniającym otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 Zarządzenie Nr IV/12/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 Zarządzenie Nr IV/192/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie Planu działalności Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 Zarządzenie Nr IV/191/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski i jednostkach organizacyjnych Gminy Solec Kujawski Szczegóły