Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.01.2017 Zarządzenie Nr IV/6/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski, w okresie od 1.02.2017 r. do 31.12.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 Zarządzenie Nr IV/10/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia konkursu, zwanego również KONKURSEM ARTYSTYCZNYM 2017, pt. „Bezpieczeństwo na drodze” i powołania Komisji Konkursowej Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 Zarządzenie Nr IV/9/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie Nr IV/8/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała Nr XXIII/218/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Województwa Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni miejskiej, położonemu w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/299/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/342/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020″ Szczegóły