Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni miejskiej, położonemu w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/299/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/342/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020″ Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 Zarządzenie Nr IV/186/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie planu kontroli na 2017 rok Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.01.2017 Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Szczegóły
Akty prawne 18.01.2017 Zarządzenie Nr IV/7/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 11.01.2017 Zarządzenie Nr IV/3/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły