Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.01.2017 Zarządzenie Nr IV/188/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.01.2017 Zarządzenie Nr IV/190/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 02.01.2017 Zarządzenie Nr IV/185/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Zarządzenie Nr IV/187/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania inwentaryzacji kontrolnej w dniu 30.12.2016 r. Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Zarządzenie Nr IV/184/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Zarządzenie Nr IV/178/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli okresowej stanu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Zarządzenie Nr IV/177/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej wysyłania materiałów niejawnych za pośrednictwem operatora pocztowego oraz pobierania przesyłek z Poczty Specjalnej” Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Zarządzenie Nr IV/174/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ksiąg pomocniczych VAT w jednostkach budżetowych gminy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała Nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły