Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.02.2021 Zarządzenie Nr V/23/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – działalność orkiestr, chórów i kapel Szczegóły
Akty prawne 15.02.2021 Zarządzenie Nr V/22/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.02.2021 Uchwała Nr XXV/218/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 05.02.2021 Uchwała Nr XXV/219/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2021 Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego Szczegóły
Artykuł 02.02.2021 Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej z dnia 29.01.2021 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 02.02.2021 Zarządzenie Nr V/196/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie kontroli okresowej stanu ochrony informacji niejawnych oraz przeglądu dokumentów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 02.02.2021 Zarządzenie Nr V/14/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.02.2021 Zarządzenie Nr V/18/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.02.2021 Zarządzenie Nr V/17/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły