Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.09.2016 Zarządzenie Nr IV/135/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 13.09.2016 Zarządzenie Nr IV/138/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Szczegóły
Akty prawne 07.09.2016 Zarządzenie Nr IV/137/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 Zarządzenie Nr IV/134/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.09.2016 Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego (umowa na czas zastępstwa pracownika) Szczegóły
Akty prawne 31.08.2016 Zarządzenie Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 26.08.2016 Zarządzenie Nr IV/133/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 82B/1A Szczegóły
Akty prawne 25.08.2016 Zarządzenie Nr IV/132/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 89/3 Szczegóły
Akty prawne 25.08.2016 Zarządzenie Nr IV/131/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr IV/17/14 z dnia 8 grudnia 2014 roku Szczegóły
Akty prawne 24.08.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły