Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.11.2016 Zarządzenie Nr IV/159/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 08.11.2016 Zarządzenie Nr IV/156/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji do spraw oceny zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 08.11.2016 Zarządzenie Nr IV/158/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej Szczegóły
Akty prawne 18.10.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 18.10.2016 Zarządzenie Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowych Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 Zarządzenie Nr IV/154/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły