Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.10.2016 Zarządzenie Nr IV/154/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 Zarządzenie Nr IV/152/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji oraz adaptacji i przebudowy budynku przy ul. 23 Stycznia 13 na potrzeby szkoły muzycznej w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 04.10.2016 Zarządzenie Nr IV/150/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia Regulaminu pobierania opłat z automatu wrzutowego samoobsługowej toalety publicznej na terenie Punktu Obsługi Pasażerów w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.10.2016 Zarządzenie Nr IV/149/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z toalety publicznej znajdującej się na terenie Punktu Obsługi Pasażerów w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.10.2016 Zarządzenie Nr IV/148/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Solec Kujawski „Bezpieczna Gmina” Szczegóły
Akty prawne 04.10.2016 Zarządzenie Nr IV/147/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. H.Sawickiej 7 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.10.2016 Zarządzenie Nr IV/146/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/33/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Piastów 1 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.10.2016 Zarządzenie Nr IV/145/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/32/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie poręczenia spłaty poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 3 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 Zarządzenie Nr IV/144/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 Zarządzenie Nr IV/142/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zarządzonych na dzień 30 października 2016 r. Szczegóły