Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.08.2016 Zarządzenie Nr IV/126/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 16.08.2016 Zarządzenie Nr IV/121/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie udzielenia Sekretarzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy z wyłączeniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia wobec dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.07.2016 Zarządzenie Nr IV/114/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 28.07.2016 Zarządzenie Nr IV/113/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 28.07.2016 Zarządzenie Nr IV/30/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.07.2016 Zarządzenie Nr IV/116/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.07.2016 Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. kontroli wewnętrznej Szczegóły
Akty prawne 20.07.2016 Zarządzenie Nr IV/111/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka Szkolna” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.07.2016 Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 20.07.2016 Zarządzenie Nr IV/110/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły