Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.09.2016 Zarządzenie Nr IV/141/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na stanowisko specjalisty BHP Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.09.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 – Marzenny Kuczkowskiej, złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.09.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 – Grażyny Wawrzyniak, złożone w związku z rozwiązaniem umowy Szczegóły
Akty prawne 22.09.2016 Zarządzenie Nr IV/143/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady miejskiej w Solcu Kujawskim zarządzonych na dzień 30 października 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski uprawnienia do określenia wysokości opłaty za korzystanie z toalet publicznych, stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2001 r. Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Zarządzenie Nr IV/140/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie podziału oraz zmiany statusu pomieszczenia tymczasowego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 95/4 Szczegóły