Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.09.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Zarządzenie Nr IV/140/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie podziału oraz zmiany statusu pomieszczenia tymczasowego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 95/4 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Zarządzenie Nr IV/139/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 Zarządzenie Nr IV/136/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 Zarządzenie Nr IV/135/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 13.09.2016 Zarządzenie Nr IV/138/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Szczegóły
Akty prawne 07.09.2016 Zarządzenie Nr IV/137/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 Zarządzenie Nr IV/134/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.09.2016 Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego (umowa na czas zastępstwa pracownika) Szczegóły