Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/103/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu pomieszczenia tymczasowego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul.Toruńskiej 82B/3a Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/102/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/101/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/100/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/99/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/98/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/97/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego we wsi Otorowo 7/7 Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/96/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/95/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż foteli w Soleckim Centrum Kultury w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/94/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły