Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.02.2021 Uchwała Nr XXV/223/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Szczegóły
Akty prawne 01.02.2021 Uchwała Nr XXV/222/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2021 roku Szczegóły
Akty prawne 01.02.2021 Uchwała Nr XXV/221/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Solec Kujawski na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 01.02.2021 Uchwała Nr XXV/220/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Szczegóły
Akty prawne 28.01.2021 Zarządzenie Nr V/7/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień przeciwko zakażeniu wirusem SARS – CoV-2 Szczegóły
Akty prawne 28.01.2021 Zarządzenie Nr V/15/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – działalność orkiestr, chórów i kapel Szczegóły
Akty prawne 28.01.2021 Zarządzenie Nr V/11/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięcia celów publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.01.2021 Uchwała Nr XXV/…/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Szczegóły
Akty prawne 22.01.2021 Uchwała Nr XXV/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Solec Kujawski na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.01.2021 Uchwała Nr XXV/…/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2021 roku Szczegóły