Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.08.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2016 Zarządzenie Nr IV/117/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Akty prawne 22.08.2016 Zarządzenie Nr IV/128/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 22.08.2016 Zarządzenie Nr IV/127/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 16.08.2016 Zarządzenie Nr IV/126/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 16.08.2016 Zarządzenie Nr IV/121/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie udzielenia Sekretarzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy z wyłączeniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia wobec dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.07.2016 Zarządzenie Nr IV/114/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 28.07.2016 Zarządzenie Nr IV/113/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 28.07.2016 Zarządzenie Nr IV/30/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły