Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/98/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/97/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego we wsi Otorowo 7/7 Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/96/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/95/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż foteli w Soleckim Centrum Kultury w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/94/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2016 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej – Mariusza Zamorowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2016 Oświadczenie majątkowe Burmistrza MiG Solec Kujawski – Teresy Substyk Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 Zarządzenie Nr IV/91/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia „Zasad korzystania i bieżącego utrzymania samochodu służbowego w Wydziale Utrzymania Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 Zarządzenie Nr IV/93/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 Zarządzenie Nr IV/89/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły