Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/155/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/153/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/152/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/151/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie emisji obligacji komunalnych Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/150/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/149/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 10.06.2016 Zarządzenie Nr IV/87/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XVI/147/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 07.06.2016 Zarządzenie Nr IV/86/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ustalenia wysokości stawki za podgrzanie wody w budynkach przy ul. Robotniczej nr 4, 5 i 9 w Solcu Kujawskim, administrowanych przez gminę Solec Kujawski Szczegóły