Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.06.2016 Zarządzenie Nr IV/85/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ustalenia wysokości stawki za dostawę ciepła dla budynku przy ul. Toruńskiej nr 3 w Solcu Kujawskim, stanowiącego własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 Zarządzenie Nr IV/83/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Zarządzenie Nr IV/84/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Zarządzenie Nr IV/82/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Zarządzenie Nr IV/81/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Zarządzenie Nr IV/80/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Akty prawne 19.05.2016 Zarządzenie Nr IV/76/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 19.05.2016 Zarządzenie Nr IV/75/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 Zarządzenie Nr IV/95/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 Zarządzenie Nr IV/77/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły