Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.05.2016 Zarządzenie Nr IV/79/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/68/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 16.05.2016 Zarządzenie Nr IV/78/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/67/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 16.05.2016 Zarządzenie Nr IV/74/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.05.2016 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Miasta i Gminy – Aliny Kowalskiej Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 Zarządzenie Nr IV/73/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 Zarządzenie Nr IV/72/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 Zarządzenie Nr IV/71/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 10.05.2016 Zarządzenie Nr IV/70/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/65/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Szczegóły
Akty prawne 09.05.2016 Zarządzenie Nr IV/69/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Miasta i Gminy – Magdaleny Rudnej – Plewy Szczegóły