Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 – Heleny Składanowskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości – Piotra Kubiaka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Prezesa zarządu SOLMED Sp. z o.o. – Wojciecha Konopki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół – Małgorzaty Niedźwiedzkiej Szczegóły
Akty prawne 05.05.2016 Zarządzenie Nr IV/67/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.05.2016 Zarządzenie Nr IV/68/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.05.2016 Zamiana gruntów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.05.2016 Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.05.2016 Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w drodze przetargu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.05.2016 Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy na rzecz najemców – tryb bezprzetargowy Szczegóły