Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Andrzeja Bąbki Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Zarządzenie Nr IV/66/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Zarządzenie Nr IV/65/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.04.2016 Uzgodnienie trasy uzbrojenia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała Nr XV/146/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała Nr XV/145/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały nr XLII/373/14 w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała Nr XV/143/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała Nr XV/144/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 Zarządzenie Nr IV/64/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.04.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich – Justyny Żebrowskiej – Dudek Szczegóły