Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.03.2016 Zarządzenie Nr IV/52/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wydawanie Karty Dużej Rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Reklamacje na nieprawidłowości w spisie wyborców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wydawanie zaświadczeń z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Nadawanie lub zmiana numeru PESEL Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej Szczegóły