Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr IV/58/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr IV/57/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/15/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr IV/56/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 07.04.2016 Zarządzenie Nr IV/34/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie udostępnienia kanałów technologicznych, których właścicielem jest gmina Solec Kujawski oraz ustalenia wysokości opłat za ich udostępnienie Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 Zarządzenie Nr IV/48/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.04.2016 Zarządzenie Nr IV/54/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 82A/3 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zgłoszenie eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Szczegóły