Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Medale za długoletnie pożycie małżeńskie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zmiana imienia dziecka (do 6 m-cy) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zmiana nazwiska lub imienia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Powrót do nazwiska po rozwodzie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Nadanie dziecku nazwiska męża matki w trybie art. 90 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego Szczegóły