Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Powrót do nazwiska po rozwodzie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Nadanie dziecku nazwiska męża matki w trybie art. 90 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zgłoszenie zgonu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zgłoszenie urodzenia dziecka Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Wydanie zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (małżeństwo konkordatowe) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgonu) do polskich ksiąg stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu cywilnego Szczegóły