Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wydanie, wymiana i unieważnienie dowodu osobistego Szczegóły
Akty prawne 31.03.2016 Zarządzenie Nr IV/51/16 Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 23.03.2016 Uchwała Nr XIV/132/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2016 Uchwała Nr XIV/131/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Zarządzenie Nr IV/31/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/142/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/141/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/140/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/139/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/138/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Chrośna Szczegóły