Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/2/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/193/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie planu kontroli na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/192/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024. Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/191/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/195/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowę oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów na terenie os. Leśnego w Solcu Kujawskim w ramach Projektu pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/194/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach , stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę.” Szczegóły
Artykuł 11.01.2021 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 7.01.2021 r. o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości….. Szczegóły
Akty prawne 05.01.2021 Zarządzenie Nr V/189/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Zamawiąjącego od dnia 01.03.2021 r. do dnia 29.02.2024 r. Szczegóły
Akty prawne 31.12.2020 Zarządzenie Nr V/190/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.12.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Ilony Organiak złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej Szczegóły