Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/137/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/136/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/135/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/134/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 4 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/133/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 Zarządzenie Nr IV/49/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa ul. Cichej w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 Zarządzenie Nr IV/182/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmian w Procedurach określających tryb i zasady funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 Zarządzenie Nr IV/47/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.03.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Solca Kujawskiego ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu MiG Solec Kujawski (umowa na czas zastępstwa pracownika) Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 Zarządzenie Nr IV/50/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły