Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.03.2016 Zarządzenie Nr IV/47/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.03.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Solca Kujawskiego ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu MiG Solec Kujawski (umowa na czas zastępstwa pracownika) Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 Zarządzenie Nr IV/50/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 15.03.2016 Zarządzenie Nr IV/45/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/69/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 czerwca 2009 roku Szczegóły
Akty prawne 11.03.2016 Zarządzenie Nr IV/46/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie Nr IV/44/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2016 r.” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Zarządzenie Nr IV/38/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Zarządzenie Nr IV/37/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego Szczegóły
Akty prawne 04.03.2016 Zarządzenie Nr IV/39/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.03.2016 Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej Szczegóły