Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.02.2016 Zarządzenie Nr IV/144/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 Zarządzenie Nr IV/29/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 Zarządzenie Nr IV/143/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 Zarządzenie Nr IV/142/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 Zarządzenie Nr IV/141/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze informatyka Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 Zarządzenie Nr IV/140/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Kapituły Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski „Solecki sokół” Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 Zarządzenie Nr IV/139/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski „Solecki sokół” Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 Zarządzenie Nr IV/138/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.27.19.2015 w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu prac rekultywacyjnych na terenie poprzemysłowym po P.P. Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 Zarządzenie Nr IV/137/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 Zarządzenie Nr IV/15/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Szczegóły