Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.02.2016 Zarządzenie Nr IV/138/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.27.19.2015 w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu prac rekultywacyjnych na terenie poprzemysłowym po P.P. Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 Zarządzenie Nr IV/137/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 Zarządzenie Nr IV/15/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 Zarządzenie Nr IV/136/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 Zarządzenie Nr IV/135/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 Zarządzenie Nr IV/134/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu gminy na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 Zarządzenie Nr IV/133/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 Zarządzenie Nr IV/132/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 Zarządzenie Nr IV/131/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 Zarządzenie Nr IV/130/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 rok Szczegóły