Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.01.2021 Zarządzenie Nr V/189/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Zamawiąjącego od dnia 01.03.2021 r. do dnia 29.02.2024 r. Szczegóły
Akty prawne 31.12.2020 Zarządzenie Nr V/190/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.12.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Ilony Organiak złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej Szczegóły
Akty prawne 29.12.2020 Zarządzenie Nr V/186/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.: „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy Solec Kujawski w 2021 r.” Szczegóły
Akty prawne 28.12.2020 Zarządzenie Nr V/188/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie utworzenia funduszu premiowego w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 28.12.2020 Zarządzenie Nr V/187/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 23.12.2020 Zarządzenie Nr V/185/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.12.2020 Uchwała Nr XXIV/210/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18.12.20 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok. Szczegóły
Akty prawne 23.12.2020 Uchwała Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok. Szczegóły
Akty prawne 22.12.2020 Uchwała Nr XXIV/211/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024 Szczegóły