Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/26/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.02.2016 Burmistrz MiG ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. księgowości budżetowej… Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Zarządzenie Nr IV/27/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie zmiany planu kontroli na 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/119/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18.12.2015 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Regionalna Organizacja Turystyczna Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/118/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski c Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/116/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/114/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/113/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2015 Szczegóły