Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr X/85/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr X/84/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, składów i magazynów wieś Makowiska – Wypaleniska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr X/83/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Solec Kujawski w części obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr X/82/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w drodze darowizny części udziału przypadającego Gminie Solec Kujawski w prawie własności nieruchomości na rzecz Powiatu Bydgoskiego Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr X/80/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr X/79/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyznania dotacji dla OSP w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr X/78/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr X/77/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr VIII/76/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatku energetycznego Szczegóły