Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.02.2016 Zarządzenie Nr IV/17/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego przy ul. Brukselskiej 8 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego przy ul. Brukselskiej 3 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zaopiniowania uchwały Nr IX/215/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko – Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Solcu Kujawskim w obrębie ulic Haskiej oraz Kujawskiej Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Zarządzenie Nr IV/19/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły