Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/96/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/93/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Zarządzenie Nr IV/23/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiem społecznym Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Zarządzenie Nr IV/22/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób starszych poprzez wspieranie aktywności i integracji społecznej. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Zarządzenie Nr IV/21/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Zarządzenie Nr IV/20/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły
Akty prawne 28.01.2016 Zarządzenie Nr IV/16/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016 / 2017 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski Szczegóły