Typ Data Tytuł
Artykuł 25.06.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. Szczegóły
Artykuł 24.06.2015 Wybory ławników sądowych – kadencja 2016-19 Szczegóły
Artykuł 22.06.2015 Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego Szczegóły
Artykuł 19.06.2015 w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 89/7 Szczegóły
Artykuł 11.06.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wymiana porycia dachowego wraz z dociepleniem w budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Artykuł 11.06.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem wyposażenia scenicznego w Soleckim Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Artykuł 09.06.2015 Informacja z wykonania w 2014 roku Szczegóły
Artykuł 09.06.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Artykuł 08.06.2015 Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego i docieplenie w budynku Gimnazjum nr 2 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 03.06.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/52/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21.04.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :”Budowa Punktu Obsługi Podróżnych wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w Solcu Kujawskim w ramach projektu: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City – Solec Kujawski”. Szczegóły