Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/122/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.01.2016 Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 25.01.2016 Zarządzenie Nr IV/14/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/3/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 21.01.2016 Zarządzenie Nr IV/10/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Bydgoskiej 23/4 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2016 Zarządzenie Nr IV/12/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Zarządzenie Nr IV/11/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Zarządzenie Nr IV/9/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ” Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2016 roku” Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Zarządzenie Nr IV/8/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2016 roku” Szczegóły
Akty prawne 14.01.2016 Zarządzenie Nr IV/7/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 12.01.2016 Zarządzenie Nr IV/6/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Szczegóły