Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.12.2020 Uchwała Nr XXIV/214/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024 Szczegóły
Artykuł 22.12.2020 Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 18.12.2020 r. wraz z załącznikami. Szczegóły
Akty prawne 21.12.2020 Zarządzenie Nr V/184/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.12.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.12.2020 Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 18.12.2020 Uchwała Nr XXIV/216/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 18.12.2020 Uchwała Nr XXIV/215/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.12.2020 Uchwała Nr XXIV/212/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 18.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 18.12.2020 Zarządzenie Nr V/180/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły