Typ Data Tytuł
Artykuł 29.06.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Szczegóły
Artykuł 29.06.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024. Szczegóły
Artykuł 29.06.2015 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 25.06.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. Szczegóły
Artykuł 24.06.2015 Wybory ławników sądowych – kadencja 2016-19 Szczegóły
Artykuł 22.06.2015 Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego Szczegóły
Artykuł 19.06.2015 w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 89/7 Szczegóły
Artykuł 11.06.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wymiana porycia dachowego wraz z dociepleniem w budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Artykuł 11.06.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem wyposażenia scenicznego w Soleckim Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Artykuł 09.06.2015 Informacja z wykonania w 2014 roku Szczegóły