Typ Data Tytuł
Artykuł 09.06.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Artykuł 08.06.2015 Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego i docieplenie w budynku Gimnazjum nr 2 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 03.06.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/52/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21.04.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :”Budowa Punktu Obsługi Podróżnych wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w Solcu Kujawskim w ramach projektu: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City – Solec Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 27.05.2015 w sprawie podziału lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Wolności 2 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 27.05.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie nieograniczonego na zadanie pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budowa Punktu Obsługi Podróżnych wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w Solcu Kujawskim w ramach projektu: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City – Solec Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 25.05.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 20.05.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 14.05.2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku. Szczegóły
Artykuł 14.05.2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego na potrzeby II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku Szczegóły
Artykuł 14.05.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły