Typ Data Tytuł
Artykuł 15.04.2015 w sprawie wyłączenia pomieszczenia z lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Bydgoskiej 14/2 oraz włączenie wydzielonego pomieszczenia do lokalu, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Bydgoskiej 14/7. Szczegóły
Artykuł 14.04.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 09.04.2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. Szczegóły
Artykuł 09.04.2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. Szczegóły
Artykuł 07.04.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2014 rok Szczegóły
Artykuł 02.04.2015 Rejestr uchwał Szczegóły
Artykuł 02.04.2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku Szczegóły
Artykuł 30.03.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska. Szczegóły
Artykuł 30.03.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. drogownictwa. Szczegóły
Artykuł 30.03.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III?150/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły