Typ Data Tytuł
Artykuł 13.05.2015 Zapytanie ofertowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 13.05.2015 w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 07.05.2015 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 07.05.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024. Szczegóły
Artykuł 07.05.2015 Budowa SB telefonii komórkowej sieci ORANGE nr 45417/18540 „Makowiska”, na dz. nr 58/1, obręb ewidencyjny Makowiska, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.05.2015 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego Fotokonkursu 2015 pt. „Roślinne motywy w zabytkowej architekturze Solca Kujawskiego” i powołania Komisji Konkursowej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.:”Rekultywacja terenu przemysłowego po P.P. Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Artykuł 30.04.2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Szczegóły
Artykuł 30.04.2015 w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy u. Toruńskiej 89/1 Szczegóły