Typ Data Tytuł
Artykuł 29.04.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. oświaty. Szczegóły
Artykuł 28.04.2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. Szczegóły
Artykuł 28.04.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Lipowej, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 28.04.2015 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa Punktu Obsługi Podróżnych wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w Solcu Kujawskim w ramach projektu: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitarnym BiT – City – Solec Kujawski” Szczegóły
Artykuł 27.04.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 24.04.2015 Wydział Administracji Szczegóły
Artykuł 24.04.2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 24.04.2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 24.04.2015 w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 59/4 Szczegóły
Artykuł 23.04.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. BHP. Szczegóły