Typ Data Tytuł
Artykuł 02.04.2015 Rejestr uchwał Szczegóły
Artykuł 02.04.2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku Szczegóły
Artykuł 30.03.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska. Szczegóły
Artykuł 30.03.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. drogownictwa. Szczegóły
Artykuł 30.03.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III?150/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.03.2015 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa łączy oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu: „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski” Szczegóły
Artykuł 24.03.2015 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie. Szczegóły
Artykuł 24.03.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.03.2015 w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji. Szczegóły
Artykuł 23.03.2015 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Piastów 1 w Solcu Kujawskim. Szczegóły