Typ Data Tytuł
Artykuł 20.03.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 17.03.2015 Informacja Burmistrza o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji Szczegóły
Artykuł 12.03.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 12.03.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej Szczegóły
Artykuł 12.03.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. BHP Szczegóły
Artykuł 12.03.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa poddasza nieużytkowego na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Bohaterów Września 6 w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 12.03.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 12.03.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna wraz z dostawą i montażem urządzeń”. Szczegóły
Artykuł 11.03.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 02.03.2015 Budowa strzelnicy sportowej na działce nr 281/1, obręb ewidecnyjny Przyłubie, gmina Solec Kujawski Szczegóły