Typ Data Tytuł
Artykuł 12.03.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna wraz z dostawą i montażem urządzeń”. Szczegóły
Artykuł 11.03.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 02.03.2015 Budowa strzelnicy sportowej na działce nr 281/1, obręb ewidecnyjny Przyłubie, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.03.2015 2015r. Szczegóły
Artykuł 25.02.2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie usługi ksero w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 20.02.2015 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Solec Kujawski w okresie od 1.03.2015 r. do 28.02.2018″ Szczegóły
Artykuł 20.02.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 18.02.2015 Zawiadomienie Starosty Bydgoskiego z dnia 09 lutego 2015 r., znak: WB.6740.65.2015 Szczegóły
Artykuł 17.02.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Artykuł 17.02.2015 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok. Szczegóły