Typ Data Tytuł
Artykuł 16.02.2015 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Szczegóły
Artykuł 11.02.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 11.02.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie miasta i gminy Solec Kujawski w 2015 r.” Szczegóły
Artykuł 11.02.2015 Wybory Prezydenta RP w 2015 r. Szczegóły
Artykuł 04.02.2015 w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 75/3 Szczegóły
Artykuł 02.02.2015 Sprawozdania z działalności Burmistrza Szczegóły
Artykuł 26.01.2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 22.01.2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr IV/19/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2018. Szczegóły
Artykuł 22.01.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/165/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski i jednostkach organizacyjnych Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 22.01.2015 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw planowania strategicznego Szczegóły