Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.12.2020 Zarządzenie Nr V/183/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zaplanowanej na 18.12.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021- 2024 Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 10.12.2020 Zarządzenie Nr V/179/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły