Typ Data Tytuł
Artykuł 16.12.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 15.12.2014 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2018. Szczegóły
Artykuł 11.12.2014 w sprawie zmiany statusu pomieszczenia tymczasowego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 59/6 Szczegóły
Artykuł 09.12.2014 w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 09.12.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 09.12.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Artykuł 09.12.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2024 Szczegóły
Artykuł 09.12.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 09.12.2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr III/109/14 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 01 lipca 2014 r. dotyczącego powołania Zespołu do spraw opracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 03.12.2014 w sprawie powołania stałej komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat w skutek wystąpienia klęsk żywiołowych (silnych wiatrów, intensywnych opadów deszczu, gradobicia, powodzi lub osuwisk ziemi itp.) Szczegóły