Typ Data Tytuł
Artykuł 12.01.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. nadzoru właścicielskiego. Szczegóły
Artykuł 09.01.2015 w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania inwentaryzacji kontrolnej w dniu 31.12.2014 r. Szczegóły
Artykuł 08.01.2015 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – oświadczenie Szczegóły
Artykuł 08.01.2015 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 08.01.2015 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.01.2015 w sprawie udzielenia Zastępcy Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Solec Kujawski i składania oświadczeń w imieniu Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 08.01.2015 w sprawie zatwierdzenia Programów działalności oraz Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 08.01.2015 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 07.01.2015 Zarządzenia – 2015 Szczegóły
Artykuł 02.01.2015 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2015 Szczegóły